50 χρόνια Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

Εμπνεύσεις και Αναμνήσεις (ΔΟΑ 1961-2011)

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η ΔΟΑ εξέδωσε ένα επετειακό-αναμνηστικό λεύκωμα με τις προσωπικές αναμνήσεις και διηγήσεις 50 φίλων και συνοδοιπόρων της από όλον τον κόσμο, οι οποίοι συνιστούν ένα συμβολικό μόνο δείγμα μέσα από τους χιλιάδες φίλους της Ολυμπιακής ιδέας που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό έργο της ΔΟΑ. Οι συγγραφείς κλήθηκαν να ανασυνθέσουν πτυχές της δράσης της ΔΟΑ μέσα από καθαρά προσωπικές αφηγήσεις και σκέψεις. Μέσα από τις αφηγήσεις τους μεταφέρεται γλαφυρά το συναισθηματικό δέσιμό τους με τη ΔΟΑ, ενώ στοιχειοθετείται η συμβολή της Ακαδημίας στο Ολυμπιακό Κίνημα και την Ολυμπιακή Παιδεία.

Την έκδοση διανθίζουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τις αναμνήσεις των συγγραφέων, οι οποίες προέρχονται είτε από τα προσωπικά αρχεία των ίδιων των συγγραφέων, είτε από το φωτογραφικό αρχείο της ΔΟΑ. Στην έκδοση περιλαμβάνονται, επίσης, οι παραδοσιακές αναμνηστικές φωτογραφίες των μετεχόντων από το αρχείο της ΔΟΑ, που διατρέχουν τα 50 χρόνια λειτουργίας του φορέα συνιστώντας έτσι μια άτυπη επετηρίδα.