Αρχεία και Ιστορία

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η παρούσα έκδοση έχει ως σκοπό να προβάλλει τον πλούτο του Αρχείου της ΕΟΕ, του οποίου την ταξινόμηση επιμελήθηκε η Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη. Για το Αρχείο της ΕΟΕ σχεδιάστηκε μια εξαιρετικά αναλυτική βάση δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες της έρευνας. Η βάση δεδομένων είναι φιλική για τον χρήστη και παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να ακολουθήσει πολλές ερευνητικές κατευθύνσεις, καθώς επίσης και να τυπώσει καταλόγους διαφόρων ειδών - θεματικούς, χρονολογικούς, κλπ. - σε ανεπεξέργαστη μορφή. Για την περίοδο 1894-1936, η καταχώρηση των δεδομένων στον υπολογιστή έγινε κατά έγγραφο, ενώ για την περίοδο 1937-1972 κατά φάκελο.

Το Αρχείο της ΕΟΕ προβάλλει την ιστορία της ίδιας της Επιτροπής, ως του παλαιότερου κεντρικού αθλητικού φορέα στην Ελλάδα, αφενός και, αφετέρου, την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, σε συνάρτηση με τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το γεγονός ότι η ΕΟΕ ήταν για πολλά χρόνια αρμόδια για τη διαχείριση των βασικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της πρωτεύουσας (Παναθηναϊκό Στάδιο, Ποδηλατοδρόμιο και Σκοπευτήριο Καλλιθέας) ενίσχυσε το ρόλο της στο πλαίσιο της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων κάθε τέσσερα χρόνια εξασφάλισε για την ΕΟΕ έναν διεθνή ρόλο, τον οποίο δεν είχαν οι άλλες αθλητικές οργανώσεις όπως ο ΣΕΓΑΣ και διάφορες αθλητικές ομοσπονδίες, τουλάχιστον στη διάρκεια του πρώτου ήμισυ του 20ού αιώνα.

Η ποσότητα και η ποικιλία του υλικού του Αρχείου -που εκτείνεται πέρα από τα όρια της ιστορίας του αθλητισμού- δεν είναι φυσικά δυνατό να παρουσιασθεί σε μία έκδοση της οποίας ο σκοπός είναι απλώς να προσπαθήσει να κάνει γνωστή μια αρχειακή συλλογή και να ρίξει φως στις ερευνητικές κατευθύνσεις που προσφέρει. Ωστόσο, αντί να περιοριστεί σε έναν κατάλογο θεμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποδελτίωσης των εγγράφων, φακέλων και κουτιών, η παρούσα έκδοση χρησιμοποιεί το Αρχείο για να παρουσιάσει ορισμένα ιστορικά θέματα της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού. Κατά συνέπεια, τα κείμενα που περιέχονται σε αυτό το τεύχος, είναι σύντομες μελέτες, οι οποίες συνδυάζουν το πρωτογενές αρχειακό υλικό με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, χωρίς να γίνεται προσπάθεια για μία πλήρη και διεξοδική παρουσίαση των θεμάτων.

Η επιλογή των θεμάτων υπαγορεύτηκε από την επιθυμία προβολής της ελληνικής πτυχής της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με το διαθέσιμο αρχειακό υλικό. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση είναι καθαρά ελληνοκεντρική. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί βαθύτερα η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη γενικότερη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και η επίδραση της "ελληνικότητας" στη θεσμοθέτηση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ξεκινώντας με την αναβίωση τους και τελειώνοντας με τη Λαμπαδηδρομία. Για διαφόρους λόγους, λοιπόν, αποφασίστηκε να περιληφθεί στην έκδοση μια παρουσίαση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (1936), της Ενδιάμεσης Ολυμπιάδας του 1906, των Βαλκανικών Αγώνων, των Διεθνών Κλασικών Αγώνων του 1934, της Λαμπαδηδρομίας, των Αγώνων του Βερολίνου (1936) και των ελληνικών αποστολών στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1900-1972).