Αθήνα

Ολυμπιακή πόλη 1896 -1906

Η παρούσα έκδοση είναι μια συλλογή δοκιμίων που προσπαθούν να διερευνήσουν τις παραμέτρους που συνδέονται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1896 και το 1906. Οι βασικές παραδοχές αφορούν το πώς φιλοξένησε η Αθήνα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1836 και του 1906, πώς λειτούργησε σαν Ολυμπιακή πόλη, πώς την είδαν οι ξένοι επισκέπτες και αθλητές και ποιες ήταν οι εμπειρίες τους, τι επιπτώσεις είχαν οι Ολυμπιακές εκδηλώσεις για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και την εικόνα της ίδιας της πόλης και ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες των κατοίκων και των ξένων και την πραγματικότητα, ανάμεσα στην ιδανική και την πραγματική Αθήνα.

Τα θέματα αυτά απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές παραμέτρους των δύο Ολυμπιακών διοργανώσεων στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, η ιστορία που παρουσιάζεται στα κεφάλαια αυτού του τόμου, δεν είναι μια «εκ των έσω» και «ενδοσκοπική» ιστορία των Αγώνων, η οποία αρκείται να καταγράψει τα ονόματα των αθλητών, τις αθλητικές επιδόσεις, τη φύση των αγωνισμάτων και, γενικά, όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε η αθλητική πλευρά των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, εστιάζει στους ανθρώπους (που ήρθαν στην Αθήνα, που ζούσαν εκεί, που παρακολούθησαν ή συμμετείχαν στους Αγώνες), στον τόπο - πραγματικό ή φανταστικό - της αναβίωσης των Αγώνων και στην ίδια τη γιορτή (του αθλητισμού, αλλά όχι μόνο). Όλα τα δοκίμια βασίζονται σε πρωτότυπη έρευνα η οποία έγινε στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες διαφόρων χωρών και κυρίως στο Αρχείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα.