Ολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004»

Αποτίμηση των επιπτώσεων των Αγώνων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω κριτικής προσέγγισης: Aλήθειες και μύθοι

Δρ Πέτρος Συναδινός, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Νίκος Χούτας, Πολιτικός Επιστήμονας – Ιστορικός

Επιμέλεια έκδοσης

Δρ Βασιλική Τζαχρίστα, Αρχαιολόγος, Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία Πρόλογος: Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Πρόλογος: Αδαμάντιος Πεπελάσης, Οικονομολόγος – Πανεπιστημιακός, (Καθηγητής στο U.C.L.A) Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία Αθήνα 2016

Δώδεκα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, επιχειρείται για πρώτη φορά η σφαιρική αποτίμηση των επιπτώσεών τους στην ελληνική κοινωνία, την οικονομία, τους θεσμούς και το διεθνές προφίλ της χώρας. Με την ανασύνθεση παλιών και νέων στοιχείων φωτίζονται οι περισσότερες όψεις της μεγαλύτερης διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε ποτέ στη χώρα μας, μεταβάλλοντας άρδην (τότε) τις αντιλήψεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για τις δυνατότητες της Ελλάδας.

Ειδικότερα εξετάζονται αναλυτικά οι επενέργειες των Αγώνων στον τουρισμό, την απασχόληση, τις εμπορικές δραστηριότητες των ελληνικών εταιρειών, και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημοσίων υποδομών στον χώρο του αθλητισμού, της υγείας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, του πολιτισμού, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και της αισθητικής αναβάθμισης και λειτουργικής ανασυγκρότησης του αστικού τοπίου. Στη μελέτη επιχειρείται η κριτική προσέγγιση των Αγώνων με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις της Ολυμπιακής διοργάνωσης και φιλοδοξεί να αποδώσει με νηφαλιότητα τις επιδράσεις και τη σημασία τους για τη διοργανώτρια πόλη και τη χώρα γενικότερα.

Στην έκδοση καταγράφονται τα υλικά και άυλα οφέλη της διοργάνωσης και σε ξεχωριστή ενότητα διερευνώνται οι επιζήμιες και επιβληθείσες επιλογές (περιττά αθλητικά έργα, λήψη έκτακτων μέτρων ασφάλειας κ.λπ.) και οι ατέλειες και αδράνειες της προετοιμασίας, οι οποίες συνέβαλαν σ’ έναν βαθμό στην απώλεια κέρδους από την επιτυχία των Αγώνων κατά τη μεταολυμπιακή περίοδο. Στο τέλος προσαρτάται λεπτομερής πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία για τις τρεις κατηγορίες έργων του συνολικού Ολυμπιακού προϋπολογισμού: υποχρεωτικά ολυμπιακά έργα, αναγκαία/εθνικής επιλογής έργα, παράλληλα έργα και κατάταξη ανά φορέα και υπουργείο με πληρωμή έως το 2010.