Ολυμπιακή Αναγέννηση

Η αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και ορίστηκε η πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Επιχειρεί να ρίξει φως στο ρόλο που έπαιξε η ελληνική παράδοση στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, μια πτυχή στην οποία δεν είχε δοθεί, μέχρι τώρα, η δέουσα προσοχή στη διεθνή βιβλιογραφία. Αν εξετάσουμε με προσοχή τις νέες πηγές, θα διαπιστώσουμε ότι αντί να είναι το έργο ενός μεμονωμένου ατόμου, του Pierre de Coubertin, η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν αντίθετα το αποτέλεσμα διαφόρων πνευματικών τάσεων και πολλαπλών παραγόντων σε διάφορες χώρες. Η προσέγγιση αυτή, η οποία προέρχεται από την Ελλάδα, δεν έχει σκοπό να υποτιμήσει το ρόλο του Pierre de Coubertin ο οποίος, όπως δείχνει η βιβλιογραφία, ήταν εκείνος που εμπνεύστηκε, κατά κύριο λόγο, την ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα.

Τα νέα στοιχεία που ήρθαν να συμπληρώσουν όλες τις προηγούμενες έρευνες εντοπίστηκαν, μέσα από συστηματική αναζήτηση, σε κείμενα και πηγές διαφόρων αρχείων στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα αυτών των νέων πηγών προέρχεται από το αδημοσίευτο αρχείο του Δημητρίου Βικέλα, του πρώτου Προέδρου της ΔΟΕ, το οποίο περιέχει πολλά κείμενα που αναφέρονται στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΟΕ. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν πολύτιμα ανέκδοτα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και σε άλλα αρχεία, για να προβάλλουν άγνωστες πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 1896.

Γίνεται ειδική αναφορά στις πρώτες απόπειρες στην Ελλάδα να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τις γνωστές Ζάππειες Ολυμπιάδες, στις ιδέες και τις προσπάθειες του William Penny Brookes για τη δημιουργία ενός Ολυμπιακού Κινήματος στην Αγγλία, μέσα από τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη της βρετανικής εργατικής τάξης και στη συμβολή τους στην ανάδειξη των Ολυμπιακών Αγώνων ως ενός πραγματικά διεθνούς θεσμού. Οι προσωπικότητες του Pierre de Coubertin και του Δημητρίου Βικέλα, ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα δέχθηκε τη πρόταση-ευχή του Ιδρυτικού Συνεδρίου του 1894 για τη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και οι προσπάθειες όλων των Ελλήνων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος, καθώς και η ιδέα της μόνιμης διεξαγωγής των Αγώνων στην Αθήνα, είναι μερικά από τα θέματα που επίσης παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή.